II edycja – Rusz głową… – REGULAMIN

II edycja – Rusz głową i orientuj się w terenie

REGULAMIN

Organizator:

Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej

Ul. Nowobielańska 26a,

96-100 Skierniewice.

Strona www: ssrs.org.pl , e-mail: ssrs@ssrs.org.pl.

Zespół organizatorów:

Kierownik zawodów – Agata Kulicka,

Sędzia główny – Marek Kubisiak

Forma zawodów:

Cykl ośmiu marszo/biegów z mapą dla każdego: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla wszystkich chętnych). Można startować w zespołach.

Daty etapów w cyklu i miejsce:

Daty: 7.01.2018, 11.02.2018, 11.03.2018, 8.04.2018, 16.09.2018, 21.10.2018, 10.11.2018, 2.12.2018
Miejsce: las w Skierniewicach i okolicy
Dokładne informacje o terminach i miejscu centrum będą umieszczone na stronie: ssrs.org.pl

Godzina startu:

10:00

Forma:

start interwałowy

Informacje szczegółowe:

Szczegółowe dane nt. każdego biegu z cyklu będą publikowane na stronie ssrs.org.pl 3 dni przed każdym z biegów

Uczestnictwo:

Poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w II edycji – Rusz głową i orientuj się w terenie zawodnik (lub jego opiekun):

wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

wyraża zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,

składa oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych,

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacjach z zawodów umieszczonych na stronie www.ssrs.org.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych

Limit uczestników:

Na zawodach obowiązuje limit uczestników do 50 osób na każdą z tras A,B lub C.

Opłaty:

za udział – 0zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: ssrs.org.pl lub mailowo na adres: ssrs@ssrs.org.pl (należy podać imię, nazwisko, rok ur. i trasę A, B lub C) do 23:59 w niedzielę poprzedzającą dany bieg.

Po tym terminie zgłoszenia są możliwe wyłącznie w Centrum Zawodów w dniu biegu w ramach dostępnych miejsc.

Potwierdzanie PK:

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu kart startowych

Opisy PK:

Na mapach

Mapy:

Wykonane w skali 1:10000 lub 1:5000, format map A4. Wszystkie mapy są drukowane techniką cyfrową.

Trasy:

Każda z biegów będzie podzielony na trzy różnej trudności trasy w zależności od preferencji i doświadczenia uczestników. Będą to trasy:

A. proste-krótkie ( m.in. rodzinne) ,

B. trochę trudniejsze – dłuższe ( średni dystans)

C. najtrudniejsze-najdłuższe.

Start:

Zawodnicy startują indywidualnie w określonym interwale czasowym (start interwałowy). Szczegółowe listy startowe zawierające godzinę startu każdego zawodnika będą opublikowane na stronie zawodów najpóźniej na dzień przed zawodami.

Minuta startu:

Standardowo minuta startu przydzielana jest zawodnikom w sposób losowy, natomiast istnieje również możliwość samodzielnego wyboru czasu startu, należy to jednak uzgodnić z organizatorami przy zgłoszeniu, startem danego biegu.

Limit czasu:

Podczas zawodów wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu. (patrz: Informacje szczegółowe)

Wyniki:

Wyniki będą opublikowane na stronie ssrs.org.pl do 48h po zakończeniu zawodów.

Nagrody:

Każdy zawodnik uczestniczący co najmniej w czterech biegach z cyklu otrzyma pamiątkowy medal. Medale zostaną wręczone w ostatnim dniu cyklu.

Dla osób zgłoszonych po terminie nie gwarantujemy medalu.

Świadczenia:

Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi:

na starcie mapę z zaznaczoną trasą,

pomiar czasu biegu i sprawdzenie poprawności pokonania trasy,

Inne informacje:

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie ssrs.org.pl

—————
Harmonogram biegów
Podstawowe informacje dla początkujących