Skierniewice biegają z mapą 2019 – regulamin

Skierniewice biegają z mapą 2019

REGULAMIN

Organizator:

Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej

Ul. Nowobielańska 26a,

96-100 Skierniewice.

Strona www: www.ssrs.org.pl , e-mail: ssrs@ssrs.org.pl.

Zespół organizatorów:

Kierownik zawodów – Agata Kulicka,

Sędzia główny – Marek Kubisiak

Forma zawodów:

Bieg z mapą dla początkujących

Data:

15.05.2019

Miejsce:

Skierniewice, Skatepark

Centrum zawodów: przy boiskach

Termin zgłoszeń:

10.05.2019

Godzina startu:

9:00

Forma:

start interwałowy

Program godzinowy:

centrum zawodów czynne w godz. 8:50- 14:00

8:50 – otwarcie zawodów

9:00- pierwszy start

14:00 – zamkiecie zawodów

Uczestnictwo:

Poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Skierniewice biegają z mapą zawodnik (lub jego opiekun):

– wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

– wyraża zgodę  na udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,

– składa oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych,

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacjach z zawodów umieszczonych na stronie www.ssrs.org.pl, stronach akcji WOD i Cała Polska Biega z Mapą, w mediach oraz materiałach promocyjnych

Limit uczestników:

Na zawodach obowiązuje limit uczestników do 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

za udział – 0zł

– opłata za zgubienie karty SI – 200zł;

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.ssrs.org.pl lub mailowo na adres: ssrs@ssrs.org.pl(wraz z plikiem zgłoszenia) do dnia 10.05.2019 do godziny 23:59.

Po tym terminie zgłoszenia są możliwe wyłącznie w Centrum Zawodów w dniu biegu do godziny 12:00 w ramach dostępnych miejsc.

Potwierdzanie PK:

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORTident. Dla osób, które nie posiadają kart SPORTident istnieje możliwość ich wypożyczenia w dniu biegu.

Opisy PK:

Na mapach

Mapy:

Wykonane zgodnie z normami ISSOM 2007, w skali 1:1200, format map A5. Wszystkie mapy są drukowane techniką cyfrową.

Trasa:

Ok. 1km, 12 PK

Start:

Zawodnicy startują indywidualnie w określonym interwale czasowym (start interwałowy). Szczegółowe listy startowe zawierające godzinę startu każdego zawodnika będą publikowane na stronie zawodów najpóźniej na dzień przed zawodami.

Minuta startu:

Standardowo minuta startu przydzielana jest zawodnikom w sposób losowy, natomiast istnieje również możliwość samodzielnego wyboru czasu startu.

Limit czasu:

Podczas zawodów wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, który wynosi 30 minut. Oznacza to, że osoby, które go przekroczą mogą nie zostać sklasyfikowane.

Wyniki:

Wyniki wraz z międzyczasami będą opublikowane na stronie ssrs.org.pl do 24h po zakończeniu zawodów.

Świadczenia:

Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi:

– na starcie mapę z zaznaczoną trasą,

– pomiar czasu biegu i poprawności pokonania trasy,

Inne informacje:

– Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

– O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

– Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie ssrs.org.pl