Regulamin

Rusz głową i orientuj się w terenie – edycja zimowa 2020

REGULAMIN

Organizator: Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej Ul. Nowobielańska 26a, 96-100 Skierniewice. Strona www: ssrs.org.pl , e-mail: ssrs@ssrs.org.pl.

Forma zawodów: Cykl trzech marszo/biegów z mapą dla każdego: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla wszystkich chętnych). Można startować w zespołach.

Daty etapów w cyklu i miejsce: Daty: 26.01.2020, 23.02.2020, 22.03.2020

Miejsce: las w Skierniewicach i okolicy Dokładne informacje o terminach i miejscu centrum będą umieszczone na stronie: ssrs.org.pl

Godzina startu: 10:00

Uczestnictwo: Poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w „Rusz głową i orientuj się w terenie – edycja zimowa 2020” uczestnik lub jego opiekun:

– wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

– wyraża zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,

– składa oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych,

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacjach z zawodów umieszczonych na stronie ssrs.org.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych

Limit uczestników: Na zawodach obowiązuje limit uczestników do 80 osób na każdą z tras A, B lub C.

Opłaty:  startowa – 5zł. Opłata nie dotyczy członków stowarzyszenia.

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: ssrs.org.pl lub mailowo na adres: ssrs@ssrs.org.pl (należy podać imię, nazwisko, rok ur. i trasę A, B lub C) do 23:59 w niedzielę poprzedzającą dany bieg. Po tym terminie zgłoszenia są możliwe wyłącznie w Centrum Zawodów w dniu biegu w ramach dostępnych miejsc.

Potwierdzanie PK: Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu kart startowych / SI

Opisy PK: Na mapach

Mapy: Wykonane w skali 1:10000 lub 1:5000, format map A4. Wszystkie mapy są drukowane techniką cyfrową. Mapy nie są wodoodporne.

Trasy: Każdy etap będzie podzielony na trzy różnej trudności trasy w zależności od preferencji i doświadczenia uczestników. Będą to trasy:

A. proste-krótkie ( m.in. rodzinne), ok. 2-3 km

B. trochę trudniejsze – dłuższe ( średni dystans), ok. 4-5 km

C. najtrudniejsze-najdłuższe, ok. 6-7 km.

Start: start z chipa SI możliwy w tylko godzinach 10:00 – 10:15

Limit czasu: 100 minut

Wyniki: Wyniki będą opublikowane na stronie ssrs.org.pl.

Świadczenia:

Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi:

– na starcie mapę z zaznaczoną trasą,

– pomiar czasu biegu i sprawdzenie poprawności pokonania trasy

Inne informacje:

– Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

– O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

– Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie: ssrs.org.pl.

W przypadku małej ilości zgłoszeń na dany etap, może on zostać odwołany.

Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane bez podania przyczyny.