Władze stowarzyszenia

Zarząd

Marek Kubisiak Prezes
Wojciech Kubak Vice Prezes
Ewa Pijus Skarbnik
Jan Kulhawik Sekretarz Zarządu
Marcin Chyłkowski Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Monika Moczydłowska Przewodnicący Komisji Rewizyjnej
Łukasz Pijus Sekretarz Komisji Reizyjnej
Zdzisław Sitek Członek Komisji Rewizyjnej