Menu

Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej

Władze stowarzyszenia

Zarząd

Marek Kubisiak Prezes
Wojciech Kubak Vice Prezes
Ewa Pijus Skarbnik
Marcin Chyłkowski Sekretarz Zarządu
Jan Kulhawik Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Michał Chyłkowski Przewodnicący Komisji Rewizyjnej
Monika Moczydłowska Sekretarz Komisji Reizyjnej
Robert Twardziński Członek Komisji Rewizyjnej