Regulamin

III edycja – Rusz głową i orientuj się w terenie

REGULAMIN

Organizator:

Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej Ul. Nowobielańska 26a, 96-100 Skierniewice. Strona www: ssrs.org.pl , e-mail: ssrs@ssrs.org.pl.

Zespół organizatorów:

Kierownik zawodów – Agata Kulicka, Sędzia główny – Marek Kubisiak

Forma zawodów:

Cykl ośmiu marszo/biegów z mapą dla każdego: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla wszystkich chętnych). Można startować w zespołach.

Daty etapów w cyklu i miejsce:

Daty: 06.01.2019, 03.02.2019, 03.03.2019, 07.04.2019, 12.10.2019, 26.10.2019, 17.11.2019, 01.12.2019

Miejsce: las w Skierniewicach i okolicy Dokładne informacje o terminach i miejscu centrum będą umieszczone na stronie: ssrs.org.pl

Godzina startu: 10:00

Forma:

start interwałowy lub masowy

Informacje szczegółowe:

Szczegółowe dane nt. każdego biegu z cyklu będą publikowane na stronie: ssrs.org.pl 3 dni przed każdym z biegów

Uczestnictwo:

Poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w „III edycji – Rusz głową i orientuj się w terenie” zawodnik lub jego opiekun:

– wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

– wyraża zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,

– składa oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych,

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacjach z zawodów umieszczonych na stronie ssrs.org.pl, w mediach oraz materiałach promocyjnych

Limit uczestników:

Na zawodach obowiązuje limit uczestników do 50 osób na każdą z tras A,B lub C.

Opłaty:

za udział – 0zł, od października: mapa – 5zł. Opłata nie dotyczy członków stowarzyszenia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: ssrs.org.pl lub mailowo na adres: ssrs@ssrs.org.pl (należy podać imię, nazwisko, rok ur. i trasę A, B lub C) do 23:59 w niedzielę poprzedzającą dany bieg. Po tym terminie zgłoszenia są możliwe wyłącznie w Centrum Zawodów w dniu biegu w ramach dostępnych miejsc.

Potwierdzanie PK:

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu kart startowych / SI

Opisy PK:

Na mapach

Mapy:

Wykonane w skali 1:10000 lub 1:5000, format map A4. Wszystkie mapy są drukowane techniką cyfrową.

Trasy:

Każda z biegów będzie podzielony na trzy różnej trudności trasy w zależności od preferencji i doświadczenia uczestników. Będą to trasy:

A. proste-krótkie ( m.in. rodzinne),

B. trochę trudniejsze – dłuższe ( średni dystans),

C. najtrudniejsze-najdłuższe.

Start:

Zawodnicy startują indywidualnie w określonym interwale czasowym (start interwałowy). Szczegółowe listy startowe zawierające godzinę startu każdego zawodnika będą opublikowane na stronie zawodów najpóźniej na dzień przed zawodami.

Minuta startu:

Standardowo minuta startu przydzielana jest zawodnikom w sposób losowy, natomiast istnieje również możliwość samodzielnego wyboru czasu startu, należy to jednak uzgodnić z organizatorami przy zgłoszeniu, startem danego biegu.

Limit czasu:

Podczas zawodów wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu. (patrz: Informacje szczegółowe)

Wyniki:

Wyniki będą opublikowane na stronie ssrs.org.pl do 48h po zakończeniu zawodów.

Nagrody:

Każdy zawodnik uczestniczący co najmniej siedmiu etapach z cyklu otrzyma pamiątkowy medal. Dla osób zgłoszonych po terminie nie gwarantujemy medalu.

Świadczenia:

Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi:

– na starcie mapę z zaznaczoną trasą,

– pomiar czasu biegu i sprawdzenie poprawności pokonania trasy

Inne informacje:

– Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

– O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

– Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie: ssrs.org.pl.

– W przypadku małej ilości zgłoszeń na dany etap, może on zostać odwołany.

– Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane bez podania przyczyny.