Regulamin imprez pod nazwą “Z mapą i elektroniką przez las”

REGULAMIN

 

Organizator:

Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej

Ul. Nowobielańska 26a,

96-100 Skierniewice.

Strona organizatora: www.ssrs.org.pl , e-mail: ssrs@ssrs.org.pl.

 

Zespół organizatorów:

Kierownik zawodów – Agata Kulicka,

Sędzia główny – Marek Kubisiak

 

Forma zawodów:

Cykl ośmiu imprez dla każdego: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla wszystkich chętnych).

 

Daty imprez w cyklu i miejsce:

Od lipca do listopada w lasach w okolicy Skierniewic. Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora.

 

Termin i forma zgłoszeń:

Zgłoszeń należy dokonywać do czwartku poprzedzającego daną imprezę do godziny 23:59.

 

Zgłoszeń można dokonywać:

– przez stronę organizatora

– w dniu zawodów w ramach dostępnych map

 

Informacje szczegółowe:

Szczegółowe dane nt. każdej imprezy z cyklu będą publikowane na stronie organizatora na min 7 dni przed każdą imprezą

 

Limit uczestników:

Do 100 osób na każdą imprezę

 

Opłaty:

Za udział – 0zł

Zgubienie karty SI – 60zł

Wypożyczenie urządzenia elektronicznego – 0zł.  Do wypożyczenia urządzenia elektronicznego (radioodbiornika lub odbiornika GPS) niezbędne jest posiadanie jednego z 3 dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.

Zgubienie lub nie zwrócenie urządzenia elektronicznego – 1000zł (tysiąc złotych)

 

Potwierdzanie PK:

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu kart startowych SI

 

Opisy PK:

Na mapach

 

Mapy:

Wykonane w skali 1:10000, format map A4. Wszystkie mapy są drukowane techniką cyfrową.

 

Trasy:

W Każdej z imprez będą trzy trasy różnej trudności, w zależności od preferencji i doświadczenia uczestników. Będą to trasy:

  1. proste-krótkie (m.in. rodzinne) ,
  2. trochę trudniejsze – dłuższe (średni dystans)
  3. najtrudniejsze-najdłuższe.

 

Start:

Zawodnicy startują indywidualnie lub w grupie

 

Godzina i forma startu:

10:00-10:25

Start w dowolnym czasie w przedziale od godziny 10:00 do godziny 10:25.

 

Limit czasu:

Podczas zawodów wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu 100 min.

 

Wyniki:

Wyniki będą opublikowane na stronie organizatora do 48h po zakończeniu zawodów.

 

Nagrody:

Każdy uczestnik, który ukończy co najmniej 6 biegów z cyklu otrzyma pamiątkowy medal. Medale zostaną wręczone w ostatnim dniu cyklu.

Dla osób zgłoszonych po terminie nie gwarantujemy medalu.

Dodatkowo organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek po każdym biegu i upominki podczas wybranych przez organizatora imprez.

 

Świadczenia:

Organizator zapewnia każdemu zawodnikowi:

– na starcie mapę z zaznaczoną trasą,

– pomiar czasu biegu i sprawdzenie poprawności pokonania trasy,

–  przeszkolenie z obsługi urządzeń elektronicznych

– możliwość indywidualnego poszukiwania punktów przy pomocy urządzeń elektronicznych.

– poczęstunek

 

Uczestnictwo:

Poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w imprezie zawodnik (lub jego opiekun):

– wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższego regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania,

– wyraża zgodę  na udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,

– składa oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych,

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacjach z zawodów umieszczonych na stronie organizatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych

 

Inne informacje:

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

– O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.

– Wszystkie informacje na temat zawodów będą dostępne na stronie organizatora

– Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.

– Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych.