Bezpieczeństwo

Badania lekarskie

Zawodnik, przystępujący i uczestniczący w treningach sportowych oraz biorący udział w zawodach, winien być uznany za zdolnego pod względem zdrowotnym. Badanie i orzeczenie jest udokumentowane w wydanej dla sportowca karcie zdrowia sportowca. Zgodnie z przepisami orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu może zostać wydane na maksymalnie 6 miesięcy.

Celem badań sportowo-lekarskich jest ocena ryzyka rozwoju niekorzystnych następstw zdrowotnych wskutek uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Kleszcze

Najprostszym sposobem uniknięcia kleszcza byłoby unikanie miejsc jego bytowania. Ale przecież to absurd, żeby rezygnować ze spacerów po  lasach, łąkach, parkach itd. Kierując się takim podejściem, musielibyśmy zrezygnować z wakacji, wypadów na działkę, wszelkiego kontaktu z naturą a przede wszystkim z treningów i zawodów które odbywają się w lasach.
Aby nie rezygnować z kontaktu z naturą lepszym pomysłem jest odpowiednie zabezpieczenie się przez ukąszeniem – stosowanie środków odstraszających kleszcze a przede wszystkim po każdym treningu, zawodach powinniśmy starannie obejrzeć całe swoje ciało. Ukąszenia kleszcza zwykle nie czujemy, ponieważ posiada on substancje znieczulające w swojej ślinie. Im wcześniej zauważymy kleszcza, tym mniejsze ryzyko, że nas ukąsi lub zarazi.  Jeśli doszło do ukąszenia, powinniśmy jak najszybciej usunąć kleszcza. Jeśli nie wiemy jak, nie wahajmy się poprosić o pomoc specjalisty.