WOD – Zgłoś się …

Zgłoszenia elektroniczne są przyjmowane do 20 maja 2017 na adres: ssrs@ssrs.org.pl.
Należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, mail, ew. telefon. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej należy podać imię i nazwisko opiekuna.

Załączamy formularz zgłoszeniowy w excelu – plik należy wypełnić i przesłać na w/w adres mailowy.

Formularz zgłoszeniowy

Obecnie zarejestrowanych: 132 osoby

Regulamin zawodów