Nadawanie lisów

W radioorientacji punkty( wraz z nadajnikiem) ukryte w lesie nazywane są potocznie lisami.
Nadajniki emitują sygnał morsa.
W klasycznym biegu jest 5 nadajników ukrytych w lesie , nadających w cyklu 5 minutowym. Każdy z nich nadaje przez minutę , a następne 4 minuty milczy.

1 nadaje w interwale 0:00- 0:59 MOE ( – –  – – –  .)

2 nadaje w interwale 1:00- 1:59 MOI  ( – –  – – –  . .)

3 nadaje w interwale 2:00- 2:59 MOS ( – –  – – –  . . .)

4 nadaje w interwale 3:00- 3:59 MOH ( – –  – – –  . . . .)

5 nadaje w interwale 4:00- 4:59 MO5 ( – –  – – –  . . . . .)

Na mecie znajduje się nadajnik nadający ciągle na innej częstotliwości niż powyżej opisane lisy. Nazywa się go majakiem.

M nadaje ciągle MO ( – –  – – – )

Oto jak wygląda wizualne przedstawienie nadawania lisów

Pod tym linkiem znajdziecie program do nauki i sprawdzenia, czy rozpoznajecie jaki lis nadaje:
Odgadnij numer lisa 🙂