Historia stowarzyszenia

Na początku lat 90-tych został związany komitet założycielski stowarzyszenia w składzie:
przewodniczący: Jan Kulhawik
członkowie: Alfred Cwenar, Jan Leśnowski , Jan Czechorowski, Tadeusz Sabadasz, Zygmunt Szurkowski, Zenon Brodziak, Tadeusz Roszkowski, Eugeniusz Wiśniowski , Stanisław Serafin.
Komitet rozpoczął pracę od napisania statutu przyszłej organizacji. Przyjęto nazwę Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej. Obszar działania stowarzyszenia to powiat skierniewicki i miasto Skierniewice. Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów 8 października 1991 roku Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej uzyskało osobowość prawną. Do Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej przystąpiło w 1991 roku. Pierwszym prezesem był Jan Kulhawik, póżniej Alfred Cwenar. Obecny skład zarządu można sprawdzić w zakładce władze stowarzyszenia.