O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie opiera się na działalności społecznej członków.

Zadaniem, jakie sobie stawia Stowarzyszenie to rozwój umysłowo-ruchowy społeczeństwa naszego rejonu. Aktywny wypoczynek działa na zmniejszenie stresu, oderwanie się od codziennej rutyny.

Pokazujemy, że można żyć i bawić się bez wspomagania środkami psychoaktywnymi.  

Rozwijamy kulturę fizyczną młodzieży i zwiększamy zainteresowania techniczne, ukierunkowane na biegi na radioorientację, biegi na orientację, sporty łączności i nawigowanie za pomocą GPS.

W ramach szkoleń i treningów uczymy umiejętności logicznego myślenia, przetwarzania dużej ilości odbieranych informacji w trakcie wysiłku fizycznego, a także pod presją czasu.

Celem prowadzonych treningów jest min. osiąganie wysokich lokat w zawodach krajowych i zagranicznych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, a w szczególności:

– uczestniczenie w zawodach krajowych i zagranicznych

– zwiększenie zainteresowania mieszkańców miasta w/w sportami, czynny udział w życiu sportowym

– podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego mieszkańców poprzez możliwość udziału w treningach kondycyjnych, technicznych i merytorycznych.

– pełnienie funkcji edukacyjnych, min. nt. zachowania się w lesie (ekologia, bezpieczeństwo i poszanowanie przyrody)

– wyrobianie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez  łączenie zabawy i nauki.