Czytanie mapy

W Internecie można znaleźć wiele opisów dot. kolorów i oznaczeń na mapach.
Większość używanych przez nas map jest wykonana w standardzie ISOM2000. Poniżej legenda tych oznaczeń.