Co to jest radioorientacja

Co to jest i o co w tym chodzi ?

Radioorientacja (znany także jako Amateur Radio Direction Finding ARDF,lub radiosport) jest sportem polegającym na wyścigach w terenie, który łączy umiejętności określania kierunku – wykorzystując odbiornik radiowy i orientacji – pracy z mapą i kompasem. W czasie wyścigu, zawodnicy używając mapy topograficznej, kompasu i odbiornika radiowego do namierzania kierunku poruszają się w zróżnicowanym zalesionym terenie i poszukują nadajników radiowych (zwanych potocznie lisami). Zawody rangi międzynarodowej są organizowane przez Międzynarodowy Związek Krótkofalowców (IARU).
Sport jest najbardziej popularny w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Chinach, gdzie często był używany w programach wychowania fizycznego w szkołach.
Uczestnicy korzystają z odbiornika, mapy i kompasu, aby przeszukać teren i odnaleźć rozmieszczone w terenie nadajniki (lisy).
W orientacji, punkty są kreślone na mapie i w muszą być zaliczone w podanej z góry kolejności. W radioorientacji punkty są ukryte w lesie i nie są nanoszone na mapę przed startem. Można je odnajdować w dowolnej kolejności. ….

Czytaj więcej