Kontakt


Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej
ul. Nowobielańska 26a
96 – 100 Skierniewice
tel.: 603-077-164
e-mail: ssrs@ssrs.org.pl

REGON: 750051838
NIP: 836-186-01-13

Numer rachunku bankowego:
83 9297 0005 0555 1010 2004 0001