Władze stowarzyszenia

Zarząd

Marek Kubisiak Prezes
Wojciech Kubak Wiceprezes
Agata Kulicka Skarbnik
Jan Kulhawik Sekretarz Zarządu
Wojciech Foks Członek Zarządu
Ewa Pijus Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Zdzisław Sitek Przewodnicący Komisji Rewizyjnej
Monika Moczydłowska Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Łukasz Pijus Sekretarz Komisji Reizyjnej