Władze stowarzyszenia

Zarząd

Marek Kubisiak Prezes
Wojciech Kubak Wiceprezes
Ewelina Gołębiewska Skarbnik
Jan Kulhawik Sekretarz Zarządu
Michał Rutkowski Członek Zarządu
Ewa Pijus Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Zdzisław Sitek Przewodnicący Komisji Rewizyjnej
Monika Moczydłowska Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Łukasz Pijus Sekretarz Komisji Reizyjnej